افزایش اعتبار

فارس‌آوا یک نرم افزار هوش مصنوعی برای تبدیل فایل صوتی و ویدئویی به متن تایپ شده فارسی است.

1 ساعت اعتبار

قیمت: 35،000 تومان

5 ساعت اعتبار

قیمت: 166،000 تومان

10 ساعت اعتبار

قیمت: 298،000 تومان

25 ساعت اعتبار

قیمت: 700،000 تومان

50 ساعت اعتبار

قیمت: 1،313،000 تومان

200 ساعت اعتبار

قیمت: 4،550،000 تومان

مجموع خرید: